Kontakt

Księgowość dla małych i średnich firm

Biuro Rachunkowe Agnieszka Wieczorek

ico-pin  Gzichowska 87, 42-500 Będzin    ico-mob  502 517 576     ico-mail  agnieszka@biurowieczorek.pl     icofb facebook

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 13 w/w rozporządzenia informuję, iż:

      1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Biuro Rachunkowe Agnieszka Wieczorek ul. Gzichowska 87, 42-500 Będzin, NIP 6272347809

  1. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gzichowska 87, 42-500 Będzin lub e-mail:agnieszka@biurowieczorek.pl ;
  2. Inspektor ochrony danych w Biurze Rachunkowym Agnieszka Wieczorek nie został wyznaczony;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;
  5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
  6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
  7. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
  8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
  10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

·         żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

·         żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

·         żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·         przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Powrót na górę