Oferta

Księgowość dla małych i średnich firm

Nasze usługi obejmują

Podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, kadry i płace, raporty, analizy finansowe, oraz pozostałe usługi doradcze

1 zł do 3 miesięcy – polecaj innych!

 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem  merytorycznym,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowanie  deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS ,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi ,ZUS, GUS, PIP – również podczas kontroli,
 • sporządzanie dokumentów niezbędnych do zatrudnienia pracowników,
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie deklaracji oraz raportów  związanych z zatrudnianiem pracowników oraz terminowe przekazywanie dokumentów do ZUS,
 •  sporządzanie sprawozdań z zakresu kadrowo-płacowego do GUS,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową,
 • organizacja obiegu dokumentów,
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
 • pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo-księgowych,
 • nadzór nad prawidłowością prowadzonej w firmie księgowości.
Powrót na górę